Havørredkonkurrence fylder 50 år

  • 22-03-2017
Havørred på 6,28 Kg fanget under en af de tidligere konkurrencer
Havørred på 6,28 Kg fanget under en af de tidligere konkurrencer

På Bornholm afholdes i år den traditionelle ”Ørreddag” for 50. gang. I alle årene, på nær første gang, afholdes konkurrencen i langfredag i påsken. I år bliver det så d. 14. april, hvor alle interesserede kan dyste om de største ørreder og de største præmier.
For at deltage, skal man inden langfredag have købt et ørredkort, som i udfyldt tilstand skal afleveres sammen med den fangede fisk til indvejningen. Ørredkort kan købes flere steder på Bornholm, (se www.b-s-f.dk) og allersenest torsdag d. 13. april i Bornholms Sportsfiskerforenings klubhus på Bådehavnsvej 9 i Rønne mellem kl. 19.00 og 21.00. Da det er 50. gang, er præmierækken udvidet, så der er rigtig gode chancer for gevinst. For hvert solgt ørredkort går 20- kr. til foreningen Vandpleje Bornholm, som udfører et stort arbejde for at kunne opretholde den unikke Bornholmske ørredstamme, der er 100 % selvreproducerende.

Tilbage i 1967 besluttede den daværende bestyrelse sig for at markere foreningens 20 års jubilæum på en særlig måde. Man havde inviteret en række sportsfiskere fra det øvrige land og fra venskabsklubben i Ystad til en jubilæumskonkurrence dagen efter jubilæumsfesten; måske ikke den mest velvalgte dag efter en sen nattefest, men deltagelsen var god og fangsterne ganske rimelige, alt taget i betragtning.

Året efter besluttede man sig så for at gentage succesen Langfredag, og efter en god dag, hvor samtlige præmier blev overrakt til samtlige deltagere, var grunden lagt for at gentage konkurrencen året efter. Således har den ene Langfredag efter den anden været dagen, hvor man dystede efter havørreder fra den Bornholmske kyst.

Deltagerantallet har naturligvis været svingende, blandt andet fordi vejret jo har en vis indflydelse, fordi påsken jo falder på forskellige datoer fra år til år. Nogle år har der været omkring 370 deltagere, og andre år ca. 225. I år håber vi på, at få rigtig mange deltagere, som kan nyde det berømte havørredfiskeri fra den Bornholmske kyst, samtidig med at kunne nyde den smukke natur. Da påsken falder ret sent i år, burde vejret også være med os, og skulle der komme en vind – ja, så er Bornholm jo en ø, hvor man bare kan tage derhen, hvor vinden skulle passe til ens fiskeri. Nogle sværger til pålandsvind med bølger, og andre igen synes bedre om stille vand.

Tag børnene med på fisketur i påsken

  • 21-03-2017

put-i-pasken

Fishing Zealand inviterer i samarbejde med Iglekær Put & Take, Kaldredgård Put & Take og Ørsted Fisk & Golf traditionen tro børn på gratis fisketur i påsken. Fishing Zealand stiller alt lige fra fiskevand, fiskegrej og fiskeguider gratis til rådighed.

Hos Fishing Zealand er de meget glade for samarbejdet med put & take-søerne da det giver en super fin mulighed for at få en masse børn ud at fiske. For at skabe nye lystfiskere er det vigtig at give børn mulighed for at stifte bekendtskab med lystfiskeri og natur. For fjerde år i træk tilbydes børn gratis fiskeri i påsken. I år er der tre arrangementer at vælge imellem.

De tre søer, der ligger gratis fiskevand til rådighed for børnene, er; Kaldredgård Put & TakeIglekær Put & Take og Ørsted Fisk & Golf. Udover at tre søer giver mulighed for, at en masse børn kan komme på fisketur, så ligger søerne også geografisk spredt, hvilket igen giver flere mulighed for at komme på fisketur.

Tilbuddet gælder for børn op til 12 år. Det eneste, der kræves, er, at man tilmelder sig og er ledsaget af en voksen (ønsker den voksne at fiske, skal der naturligvis indløses fiskekort).

Her er de tre arrangementer, man kan vælge imellem:

Torsdag den 13. april 2017, kl 10-13 byder Kaldredgård Put & Take og Fishing Zealand Guiden Claus Eklundh Christensen på gratis fiskeri.

Tilmelding til denne dag skal ske på: https://www.fishtrip.dk/arrangementer/fz-kaldredgaardens-putandtake-2017

Lørdag dag den 15. april 2017, kl 10 -13 byder Iglekær Put & Take og Fishing Zealand Guiden Tue Blaxekjær på gratis fiskeri.

Tilmelding til denne dag skal ske på: https://www.fishtrip.dk/arrangementer/fz-iglekær-putandtake-2017

Mandag den 17. april 2017, kl 10-13 byder Ørsted Fisk & Golf og Fishing Zealand Guiden Keld Juul Michaelsen på gratis fiskeri.

Tilmelding til denne dag skal ske på: https://www.fishtrip.dk/arrangementer/fz-ørsted-putandtake-2017

Der er et loft på 30 børn til hvert arrangement, så tøv endelig ikke for længe med tilmeldingen. Tilmelding skal gøres via bookning hos fishtrip.dk.

Fishing Zealand stiller ved hver af søerne med alt nødvendigt fiskegrej samt certificeret fiskeguider og instruktører, der vil hjælpe til og instruere børnene i at fiske. Der vil derfor være rig mulighed for at fange lidt tips og tricks i forhold til Put & Take fiskeri – og fiskeri generelt. Abu Garcia og OGP har doneret fiskegrej til Fishing Zealands børne- og ungearbejde så selv børn uden fiskegrej har mulighed for at deltage i disse arrangementer.

Snurrebassecup forår 2017

  • 20-03-2017
vinderfisk
Steen Christiansen med vinderfisken fra Stevns.

I den forgangne weekend løb Facebook gruppen Snurrebassens Disciples forårskonkurrence ”Snurrebassecup – forår 2017” af staben. Lars Olsen og Asbjørn Hansen som står bag gruppen fortæller, at konkurrencen forløb over al forventning, og der blev af de 205 deltagere indsendt mange flotte fangster fra hele landet. Lars Olsen fortæller, at det under konkurrencen kun var tilladt at fiske med endegrej produceret af OGP.

Vinderfisken i Snurrebassecup – forår 2017 blev fanget af Steen Christiansen på Stevns. Havørreden målte 76 cm og havde en vægt på 5.3 kg. Den største fisk indsendt fra Jylland var på 72 cm og havde en vægt på 4.2 kg. Største fisk fra Fyn var på 63 cm.

Både Lars og Asbjørn fortæller at de ser tilbage på en dejlig weekend med masser af fangster og god stemning blandt deltagerne. Ud fra alle de positive tilbagemeldinger vi har fået fra deltagerne må konkurrencen siges at være en succes fortæller Lars og Asbjørn afsluttende.

Stor stør i første kast

  • 19-03-2017

 

Henrik Carl og Malthe med Stør på 26,6 kg.
Henrik Carl og Malthe med Stør på 26,6 kg.

Det kan godt være, at forårsvejret lader lidt vente på sig, men størerne i landets put-and-take-søer er allerede i forårshumør, og flere af de populære søer kaster massevis af flotte fisk af sig. Henrik Carl fra Brønshøj besøgte sammen med sin søn Malthe Poppelsøen i Ballerup søndag morgen, og allerede i første kast efter kun ca. 1 minuts fiskeri samlede en flot hvid stør det marinerede fiskestykke op fra bunden. Støren holdt sig ved bunden under den ret hårde fight, men Henrik var fra starten ikke i tvivl om, at han havde overlistet en af søen helt store fisk. Spændingen blev ikke mindre af, at en spinnefisker under et langt udløb fik fat i linen med sin gennemløber. Heldigvis fik en hjælpsom medfisker skåret gennemløberen fri, så fighten kunne fortsætte, og efter en del tovtrækkeri kunne Henrik håndlande den flotte fisk. På land viste den sig at være 26,6 kg og godt 170 cm. Efter et par hurtige fotos fik fisken sin frihed igen, for størfiskeriet er udelukkende ”catch and release”. Resten af turen gav yderligere en god håndfuld fisk op til knap 20 kg.

Biomanipulation – nej tak

  • 17-03-2017

jens-aborre

Miljø og fødevareminister Esben Lunde Larsen har netop præciseret, at et af målene med Vandområdeplanerne 2015-21 er at restaurere 24 udvalgte forurenede søer – typisk med biomanipulation eller aluminiumsbehandling. Men er det nu også så fantastisk? – Det generelle billede, vi har set i forbindelse med biomanipulation gennem årene er, at det kan forbedre vandkvaliteten i en kortere årrække, men også, at det kun sjældent har en effekt set over en længere årrække. Endvidere – når man fjerner rovfiskenes fødegrundlag, er det helt forventeligt, at det vil begrænse deres biomasse, udtaler professor Kaj Sand-Jensen fra Ferskvandsbiologisk Laboratorium på Københavns Universitet.

Netop dette er omdrejningspunktet i Marcus Krags debatartikel i april udgaven af Fisk & Fri, der er på gaden 31. marts. For flere søer har resultatet af biomanipulationer nemlig været en nedgang i rovfiskebestandene, fordi man fjerner fødegrundlaget – bl.a. Sjælsø og Søndersø på Sjælland. – Biomanipulationen har været en katastrofe for vores predatorfiskeri i de to søer, siger Bent Laursen, formand for LF, der er en af landets største søforeninger. Og ikke nok med at rovfiskebestandene er kollapset – de få fisk vi fanger er i ekstremt dårlig kondition på grund af fødemangel.

Fisk & Fri har interviewet DSF om bl.a. dette – også i aprilnummeret – og her fremgår det, at organisationen tilsyneladende slet ikke er klar over, at der allerede er set flere eksempler på kollaps i rovfiskebestandene efter biomanipulationer. Med DSF´s høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-21, hvor der gås ned i de mindste detaljer omkring bl.a. vandløbene, nævner DSF slet ikke de potentielle negative konsekvenser, det kan have for både specimen- og predatorfiskeriet, at foretage biomanipulationer. Alt dette signalerer, at DSF tilsyneladende ikke mener, at en kritisk holdning til biomanipulation er særlig vigtig.

DSF gør rigtig mange gode ting for dansk lystfiskeri – især når det drejer sig om ørred og laks. Men det er bekymrende, at DSF har så lidt føling med, hvad der foregår indenfor dansk søfiskeri. Som de selv siger i ovennævnte artikiel; det er en prioriteringssag. Javel – men, hvis det er attituden overfor de danske søfiskere, så kan man måske også godt forstå, de mange tusinde søfiskere, der gennem en årrække har meldt sig ud af forbundet.

Hvis DSF fortsat skal kalde sig et forbund for alle landets lystfiskere, mener jeg det er på tide, at DSF´s ledelse vågner op til dåd – og gør en meget mere synlig, proaktiv og resultatorienteret indsats for dansk søfiskeri.

Vi ses derude – Jens Bursell